7

SVEIN OLE KOGSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Gårdbruker

Pensjonist

2003 - 2007
Ordfører

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem i menighetsrådet

Verv i offentlig sammenheng

Diverse politiske verv

Satsningsområder

  • Videreutvikle samarbeid med Normisjon og misjonshuset
  • Diakonalt arbeid og arbeid blant utviklingshemmede
  • Åpen og romslig folkekirke
  • Korarbeid
  • Økte ressurser til prestetjeneste

Andre kandidater på samme liste