9

GUDMUND ANDRE KOGSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Miljøkontakt og IKT ansvarlig ved Gjerdrum ungdomsskole

PPU (Praktisk pedagogisk utdannelse)

Utdannet værnepleier

Verv i kirkelig sammenheng

Kirkemusikkutvalg

Mangeårig leder på konfirmantleir

spiller i menighetens kirkeband

2005 - 2009
Medlem i menighetsrådet

2015 - 2019
Medlem i menighetsrådet

Satsningsområder

  • Familiens plass i menigheten

Utfyllende presentasjon

Menigheten bør aktivt skape møteplasser for barn og unge der de trives og har et godt fellesskap

Andre kandidater på samme liste