8

HANS MATHIAS ELLINGSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1971 - 1978
Politibetjent

1979 - 1990
Politiavd.sjef/Etterforskningsavd

1990 - 1995
Politiavd.sjef Orden/trafikkavd.

1995 - 1999
Politiavd.sjef /Reinpolitiet

2003 - 2008
Fylkesråd i Finnmark

Verv i kirkelig sammenheng

1987 - 2003
Menighetsrådet Hammerfest

2008 -
Menighetsrådet Hammerfest

Verv i offentlig sammenheng

1992 - 1999
Formannskaps medlem

1992 - 2003
Styreleder for kultur, omsorg og undervisning

1993 - 1995
Varaordfører

1993 - 1997
Styremedlem i Norsk Politiforbund

2003 - 2008
Styreleder kultur/næring/samferdsel Finnmark fylke


Andre kandidater på samme liste

1
MARTA KRISTINE IMS f. 1976, Lærer Evenskjer
2
JAN HENNING PETTERSEN f. 1947, pensjonist / daglig leder Alta
3
HÅKON NORBYE f. 1998, Student Tromsø
4
VIBEKE RIEBER DANIELSEN f. 1964, Røntgenlege Svanvik
5
Ole-Johan Rødvei f. 1949, Pensjonist/politiker Meistervik
6
ROLF MAGNE HANSEN f. 1949, Pensjonist Lyngseidet
7
METTE MARIT SØREM GRANERUD f. 1959, Lektor Alta
9
SIGRID KARINE PAULSEN f. 1990, Spesialfysioterapeut Tromsdalen
10
ERLEND WELANDER f. 1973, Rektor Harstad
11
ODDGEIR SØLVFÆSTERSEN f. 1985, Daglig leder Lakselvbukt
12
TONE EDWARDS f. 1970, Hjelpepleier Vangsvik, Senja
13
OLE KVIEN VORHAUG f. 1950, Forsvarspensjonist /bonde Moen i Målselv
14
SILJE BJØRKÅS HENRIKSEN f. 2000, Student Båtsfjord
15
HANNE KARIN VANG f. 1961, Klinisk sosionom Alta