11

ODDGEIR SØLVFÆSTERSEN

Stilling: Daglig leder. Fødselsår: 1985 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2012 - 2016
Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

2016 - 2016
Seniorrådgiver Ciber AS

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Leder Ullsfjord menighetsråd


Andre kandidater på samme liste

1
MARTA KRISTINE IMS f. 1976, Lærer Evenskjer
2
JAN HENNING PETTERSEN f. 1947, pensjonist / daglig leder Alta
3
HÅKON NORBYE f. 1998, Student Tromsø
4
VIBEKE RIEBER DANIELSEN f. 1964, Røntgenlege Svanvik
5
Ole-Johan Rødvei f. 1949, Pensjonist/politiker Meistervik
6
ROLF MAGNE HANSEN f. 1949, Pensjonist Lyngseidet
7
METTE MARIT SØREM GRANERUD f. 1959, Lektor Alta
8
HANS MATHIAS ELLINGSEN f. 1948, Pensjonist Hammerfest
9
SIGRID KARINE PAULSEN f. 1990, Spesialfysioterapeut Tromsdalen
10
ERLEND WELANDER f. 1973, Rektor Harstad
12
TONE EDWARDS f. 1970, Hjelpepleier Vangsvik, Senja
13
OLE KVIEN VORHAUG f. 1950, Forsvarspensjonist /bonde Moen i Målselv
14
SILJE BJØRKÅS HENRIKSEN f. 2000, Student Båtsfjord
15
HANNE KARIN VANG f. 1961, Klinisk sosionom Alta