11

ODDGEIR SØLVFÆSTERSEN

Stilling: Daglig leder. Fødselsår: 1987 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2012 - 2016
Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

2016 - 2016
Seniorrådgiver Ciber AS

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Leder Ullsfjord menighetsråd


Andre kandidater på samme liste

1
MARTA KRISTINE IMS f. 1978, Lærer Evenskjer
2
JAN HENNING PETTERSEN f. 1949, pensjonist / daglig leder Alta
3
HÅKON NORBYE f. 2000, Student Tromsø
4
VIBEKE RIEBER DANIELSEN f. 1966, Røntgenlege Svanvik
5
Ole-Johan Rødvei f. 1951, Pensjonist/politiker Meistervik
6
ROLF MAGNE HANSEN f. 1951, Pensjonist Lyngseidet
7
METTE MARIT SØREM GRANERUD f. 1961, Lektor Alta
8
HANS MATHIAS ELLINGSEN f. 1950, Pensjonist Hammerfest
9
SIGRID KARINE PAULSEN f. 1992, Spesialfysioterapeut Tromsdalen
10
ERLEND WELANDER f. 1975, Rektor Harstad
12
TONE EDWARDS f. 1972, Hjelpepleier Vangsvik, Senja
13
OLE KVIEN VORHAUG f. 1952, Forsvarspensjonist /bonde Moen i Målselv
14
SILJE BJØRKÅS HENRIKSEN f. 2002, Student Båtsfjord
15
HANNE KARIN VANG f. 1963, Klinisk sosionom Alta