8

MARIUS STORVIK

Stilling: Førsteamanuensis. Fødselsår: 1980 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

2004 - 2005
Teologi og ledelse fra Dansk Højskole

2008 - 2014
Miljøterapeut

2012 - 2017
Jurist med doktorgrad

2012 - 2017
Stipendiat, lektor og forsker

Verv i kirkelig sammenheng

1994 - 2004
Speiderleder, søndagsskolelærer og ungdomsarbeider

2017 - 2019
Menighetsrådsleder Kroken sokn

2017 - 2019
Styremedlem i Tromsø Kirkelige fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

2006 - 2009
Tillitsvalgt tre år under jusstudiet

2014 - 2015
FAU-leder på Lunheim skole

2015 - 2019
Styremedlem Midnattsol familiebarnehage


Andre kandidater på samme liste

1
KAI KROGH f. 1951, Psykologspesialist Tromsø
2
TOVE KAROLINE KNUTSEN f. 1954, Musiker Tromsø
3
SIRI BROCH JOHANSEN f. 1970, Sanger/forfatter Tana
4
TONE MERETE PERSEN f. 1972, Leder NAV Vadsø
5
IVAR VIK f. 1951, Siviløkonom/statsviter Tromsø
6
MICHAEL ANDRE FROSTMO f. 1997, Logistikkmedarb./student Kvalsund
7
CHRISTEL BENEDICTE ERIKSEN f. 1967, Overlege Alta
9
TORIL INGJERD JOHNSEN-DYBDAL f. 1965, Miljøterapeut Bardu
10
MAY-ELDRID HANSSEN f. 2002, Student Tromsø
11
BERIT LOVISE UTSI f. 1965, Overlege Tromsø
12
ODA HENRIETTE BAVDA MORTENSEN f. 1997, Student Sørreisa
13
OLAF HUNSDAL f. 1950, Bygningsingeniør/lærer Nordreisa
14
BERNHARD MEYER SÆTRE f. 1953, Psykiatrisk sykepl./pensj Tromsø
15
KARI HELENE SKOG f. 1982, Adm.leder/Kulturarbeider Tromsø