3

ELIZABETH HANNEVIG KARLSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HASVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Fortsatt satsing på kirkeuker med bred deltakelse
  • Trosopplæring med sang for de yngste
  • Trosopplæring med aktiviteter for alle aldersgrupper
  • Vedlikehold av kirkegård og kirkebygg

Andre kandidater på samme liste

1
ANN MARI AAE CHRISTENSEN f. 1971, Barnevernpedagog Breivikbotn
2
ØRNULF JACOBSEN f. 1965, Lærer Hasfjord
4
MAGNY PAULINE SOLVANG f. 1950, Pensjonist Hasvik
5
KENNETH FAGERHEIM f. 1980, Fisker Hasvik
6
RANDI ODDBJØRG SJURSEN f. 1962, Tannlegeassistent Hasvik
7
CARINA PRYTZ-WALLMANN f. 1973, Bonde Hasfjord
8
TORUNN JOHANSEN PETTERSEN f. 1954, Pensjonist Hasvik
9
ROBERT SJURSEN-WESTBERG f. 1989, Sjåfør Hasvik
10
HERDIS THERESE NILSEN f. 1948, Pensjonist Breivikbotn
11
EDVIN JOHANNES WALLMANN f. 1963, Fisker Hasfjord
12
TOR KRISTIAN PEDERSEN f. 1973, Butikk medarbeider Hasvik
13
TERJE MAGNAR EINAN f. 1958, Pensjonist Sørvær
14
RIGMOR VALLY SANDVIK EINAN f. 1959, Hjemmeværende Sørvær