1

KRISTIN TORP

Stilling: Spesialpedagog. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BEKKEFARET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Div. tilleggsutdanning i skoleledelse

1984 - 1987
Førskolelærer

1987 - 1988
Spesialpedagogikk 2. avd

Verv i kirkelig sammenheng

1984 -
Klokker i Bekkefaret menighet

2002 -
Bekkefaret menighetsråd, inkl 5 år som leder

2008 -
Stavanger kirkelige fellesråd 10 år som nestleder

Verv i offentlig sammenheng

2014 -
Tillitsvalgt i Udanningforb. Stav., klubbleder Eiganes skole

2017 -
Prosjektleder UNIO/Utd.forb. Stav., Kommune sammenenslåing

Satsningsområder

  • Samarbeid på tvers av menighetsgrenser
  • Undervisning og forkynnelse-Trosopplæring og gudstjenesteliv
  • Barne og familiearbeidet

Andre kandidater på samme liste

2
SIMON UBOSTAD TOFT f. 2003, Elev Skinnveien
3
HARALD TORVIK f. 1961, HMS leder, Equinor Overlege Cappelens gate
4
BJØRG TENGESDAL f. 1949, Pensjonist Høylandsgate
5
TROND EGIL TOFT f. 1970, Kommunikasjonsrådgi. UiS Skinnveien
6
PER ØYVIND WISLØFF f. 1966, Fagleder byggesak Micael Sars gate
7
GEIR JOHN JOHNSEN f. 1951, Pensjonist Micael Sars gate
8
MARGRETE AUDHILD KLENGSEN ENGEVIK f. 1950, Pensjonist Gjøas gate
9
GUNNLAUG HOEL f. 1970, Sykepleier Leif Dietrichsons gate
10
OTTO PALLESEN f. 1951, Pensjonist Alexander Kiellands gate