3

CATHRINE HAUGEN KÅSA

Stilling: Helsefagarbeider. Fødselsår: 2001 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HOLMEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2015 - 2016
1. år Helse og Oppvekst på Rud VGS

2016 - 2017
2. år Helse og Oppvekstfag på utplassering i England

2017 - 2019
Læretid som helsefagarbeider

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem av Crossing styret

2015 - 2019
Ungdomsarbeid i samarbeid med konfirmanter (Medarbeider)

2019 -
Styreleder for Crossing 2019

Verv i offentlig sammenheng

2018 - 2019
Besøksvenn på Stabekk Bo og Behandlingsenter.

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid i kirken
  • En inkluderende folkekirke
  • En møteplass for alle generasjoner

Andre kandidater på samme liste

1
INGER-HILDE SCHUMACHER HILLESUND f. 1972, Daglig leder Nesbru
2
KRISTEN ASKJEM TVETER f. 1966, Bedriftsrådgiver Billingstad
4
MARIA TELLE AUBERT f. 1985, Hjemmeværende Nesøya
5
OLAV KARSTAD ISACHSEN f. 1956, Seniorrådgiver Hvalstad
6
LIENE DINVALDE f. 1985, Assistent i barneskole Nesøya
7
LARS DUVALAND f. 1976, Avdelingsdirektør Nesbru
8
BJØRN HARALD PLYHN f. 1948, Pensjonist Asker
9
CATHRINE JENSEN f. 1963, Sykepleier Nesøya
10
MARTA HAUGSTAD f. 1969, Overlege Nesøya
11
TOR HELGE ØVREVIK f. 1949, Pensjonist Billingstad
12
ASTRID HELTNE f. 1962, Seniorbibliotekar Billingstad
13
INGUN MØGEDAL BRUSTUGUN f. 1972, Psykolog Hvalstad