19

NILS ODDVAR HIPPE

Stilling: . Fødselsår: 1979 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste