1

PER HELGE NYLUND

Stilling: . Fødselsår: 1972 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: formidlingskonsulent, Tromsø Museum

1990 - 1997
Cand. Scient. i økologisk botanikk/biologi

1997 - 1999
Master of Arts i museologi

Verv i kirkelig sammenheng

2001 - 2005
Leder av Domkirken menighetsråd

2015 - 2019
Medlem i Domkirken menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1993 - 1997
Generalsekretær i Studentsamfunnet i Tromsø

Satsningsområder

  • Kultur og tradisjon
  • Ansvar i samfunnet
  • Menneske til menneske

Andre kandidater på samme liste