9

KURT-EILIF RINGSTRAND

Stilling: . Fødselsår: 1972 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2002 - 2004
Eksplosivrydder

2004 - 2007
Bartender, Hurtigruten

2007 - 2014
Ammunisjonsoffiser i Hæren

2013 - 2016
Bachelor i Samfunnssikkerhet og Miljø, UiT

Verv i kirkelig sammenheng

2015 -
Varamedlem Domkirken menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

2004 - 2007
Kompanitillitsvalgt, Stingkp 2 i TmBn

2009 - 2014
Tillitsvalgt for stab, Artilleribataljonen, NOF

Satsningsområder

  • En inkluderende kirke
  • Kirken som kulturbærer/kulturarena
  • Bruke nye metoder i å nå unge

Andre kandidater på samme liste