11

BRITT RANVEIG ERIKSEN

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: pensjonist

1969 - 2007
Hotellsjef, Saga Hotel

Verv i offentlig sammenheng

Aktiv i BUL, div. styreverv gjennom mange år

Styreleder/styremedlem i B/L Idrettsveien 49-55, flere år

Styreverv i Troms Turlag


Andre kandidater på samme liste