3

ÅSHILD SOLGAARD

Stilling: Prosjektkonsulent. Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2010 -
Prosjektkonsulent Bibelselskapet

Verv i kirkelig sammenheng

2001 - 2007
Medlem Gudstjenesteutvalg i Trefoldighet menighet

2011 - 2016
Medlem KUI, Komite for Kirkens Nod-sør informasjon

2018 -
Medlem gudstjenesteutvalg Vardåsen kirke

Verv i offentlig sammenheng

2016 -
Styremedlem Digni

2019 -
Styreleder FIAN

Utfyllende presentasjon

Diakoni. Med spesielt fokus på det flerkulturelle arbeidet.
Integrering av sårbare grupper i menighetslivet
Gudstjenestelivet
Vardåsen menighet er en menighet jeg er stolt av å tilhøre. Jeg ønsker å være med i arbeidet for at menigheten fortsetter å være en menighet med tilbud til mange ulike grupper der alle er velkommen uavhengig av tro og ståsted, men der Jesus danner en tydelig basis for arbeidet. I min stilling har jeg de siste ti årene jobbet med prosjekt som er innenfor feltet internasjonal diakoni. Dette er erfaring som jeg tar med meg og ønsker å benytte i arbeidet i menighetsrådet.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig