7

HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT

Stilling: Senirkonsulent NAV . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Seniorkonsulent NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken

Verv i kirkelig sammenheng

Arbeidsgiverrepresentant i KAU Askerkirken

Sitter i 3.periode i Vardåsen menighetsråd

Vara i Asker kiekelige fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

Akershus førerhundklubb, kasserer organ/organisasjon

Utfyllende presentasjon

Mangfold, inkludering, påse at kirkens tradisjonelle særpreg og god kirkemusikk beholdes.
Være med å få påvirke den flotte menigheten vår. Opptatt av at vi alle bygger menigheten i fellesskap.
 Være lyttende, forsøke å bidra til gode løsninger.
Nytt kirkeorgel har lenge vært min hjertesak. Måtte vi bruke det samlende, til unike, inspirerende musikkopplevelser og god tjeneste for Gud. Orgelet forteller oss et budskap.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig