13

AUD MAGELSSEN STØNJUM

Stilling: Pensjonist og frvillig. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Adjunkt med opprykk

Engelsgrunnfagnog religon/livssyn, Blindern

Lærer og undervisningsinspektør

Mellomfag kristendom, MF

Sjøannsprestekone ved tre sjømannskirkern USA og Karibien

Verv i kirkelig sammenheng

Ledet ungdomsklubber i Oslo og Rjukan

Medlem diakoniutvalg Asker menighet

Medlem i Asker menighetsråd

Medliturg og kirkesjåfør

SøndagsskolelederLedet barnekor pg speiderleder

Verv i offentlig sammenheng

Klubbleder for skolen for Utdanningsforbundet

Utfyllende presentasjon

Øke fremmøte til åpne, inkluderende gudstjenester, smågrupper og nettverk, trosopplæring for alle aldre, bredt barne- og ungdomsarbeid! Være en tydelig, åpen og bekjennende kirke.

Videreføre kristen tro til neste generasjon. Være tydelig, åpen, bekjennende kirke med klar Jesusforkynnelse og diakonalt grunnsyn.
Bruke erfaringer fra langt, aktivt liv med menighetsbygging i Norge og utlandet. Utfordre og motivere til frivillig innsats.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom