5

SIRI OSALAND

Stilling: . Fødselsår: 1961 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TINGNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste