10

IDAR-ASBJØRN HELGE LILAND

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i PORSANGER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
HANS-TRYGVE BUSK f. 1966, Elektriker Postboks 169, 9711 Laksel
2
Oline Aslaug Ranheim f. 1972, Pleiemedarbeider Bjørkåsveien, 9700 Laksel
3
ODDBJØRN KARLSEN f. 1948, Pensjonist Eineveien 2, 9700 Lakselv
4
LISS BETH GJERTSEN f. 1971, Adjunkt Meieriveien 2, 9700 Lakse
5
ASBJØRN KOLLEVÅG f. 1950, Pensjonist Hans A Opstadsvei 24
6
Bodil Ingeborg Naukkarinen f. 1956, Pensjonist Brennelv, 9700 Lakselv
7
KRISTINE LINGELEM THOMASSEN f. 1984, Sykepleier Trosteveien 11, 9700 Laks
8
PAUL ODDMUND SANDVIK f. 1955, Uføretrygdet Sandvik, 9710 Indre Bille
9
ØYFRID HAUGLI f. 1951, Klinisksosionom Galokkaringen 9, 9700 Lak
11
MONA HENRIKSEN f. 1970, Hjelpepleier 9710 Indre Billefjord
12
SØLVI VIVIAN JOHANSEN f. 1963, Sykepleier 9716 Børselv