11

LAILA SYNNØVE SAGLI

Stilling: . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i AUSTMARKA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1989 - 2008
Off. godkj sykepleier

2009 - 2019
Kirkemusiker

Verv i kirkelig sammenheng

2004 - 2017
Kor-leder (barn/ungdom/voksne)

2015 - 2019
Austmarka menighetsråd

Satsningsområder

  • Er særlig opptatt av barne og ungdomsarbeide innen menigheten.
  • Ønsker å bidra til å berike kirkens arrangementer og gudstjenester,
  • og sørge for variasjon og mangfold.

Andre kandidater på samme liste