6

INGELIN ENGESTØL VIDNES

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i IVELAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
KJELL ØINA f. 1969, Lagerekspeditør Øynaveien, Skaiå
2
EMMA KRISTINE LEESLAND f. 1986, Arbeidsleder, Setpro Leeslandsveien, Skaiå
3
SOLFRID GAUTESTAD AMUNDSEN f. 1977, Sykepleier Tveitholtane, Skaiå
4
SIGRID TRIFFITT f. 1993, Barne og ungdomsarbeider Hilltveitåsen Birketveit
5
DAG ØYVIND HAUGE f. 1999, Anleggsarbeider Ljosland Birketveit
7
SIG TOVE AASEN f. 1954, Lærer, videregående Skisland
8
ANNE GRETHE BERG f. 1958, Bankfuksjonær Frikstadveien, Birketveit
9
AUDHILD BÆRHEIM f. 1956, Sykepleier Møkjålandsv, Vatnestrøm