3

WANDA JOSEFSEN FOSS

Stilling: Adm.sjef/Interiørarkitekt. Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRUA/HARESTUA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1985
Interior Designer BFA

Verv i offentlig sammenheng

2015 - 2019
Grua/Harestua Menighetsråd, nestleder

Satsningsområder

  • Barn-og ungdomsarbeid er fortsatt viktige satsningsområder
  • En helhetlig utforming av utbedrings/oppgraderingstiltakene

Andre kandidater på samme liste

1
GUDRUN ELISABETH HANSEN f. 1964, Kunderådgiver/ekspeditør 2742 Grua
2
BERIT SKJØRSHAMMER f. 1960, Intensivsykepleier, Akutt 2743 Harestua
4
CHRISTER BOSSE f. 1979, Selger 2740 Roa
5
INGER HELENE FRØISLIE LUNNER f. 1953, Pensjonert lærer 2743 Harestua
6
KAI OTTO FET f. 1956, Kunstner 2740 Roa
7
EVA WAAIA f. 1944, Pensjonist 2742 Grua
8
HEGE MARIE HAAKENSTAD GODLI f. 1962, Bonde – miljøarbeider 2742 Grua
9
EVA RØNNESETER MEDINA f. 1951, Pensjonert lærer 2743 Harestua
10
WILLY NIELSEN f. 1958, Uføretrygdet 2742 Grua
11
NINA VESTBY GABRIELSEN f. 1973, Sykepleier 2742 Grua