11

NINA VESTBY GABRIELSEN

Stilling: Sykepleier. Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRUA/HARESTUA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Sykepleier

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Grua/Harestua menighetsråd, vara

Verv i offentlig sammenheng

Foreldrekontakt på skolen

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Diakoni
  • Åpen og inkluderende kirke

Andre kandidater på samme liste

1
GUDRUN ELISABETH HANSEN f. 1965, Kunderådgiver/ekspeditør 2742 Grua
2
BERIT SKJØRSHAMMER f. 1961, Intensivsykepleier, Akutt 2743 Harestua
3
WANDA JOSEFSEN FOSS f. 1958, Adm.sjef/Interiørarkitekt 2742 Grua
4
CHRISTER BOSSE f. 1980, Selger 2740 Roa
5
INGER HELENE FRØISLIE LUNNER f. 1954, Pensjonert lærer 2743 Harestua
6
KAI OTTO FET f. 1957, Kunstner 2740 Roa
7
EVA WAAIA f. 1945, Pensjonist 2742 Grua
8
HEGE MARIE HAAKENSTAD GODLI f. 1963, Bonde – miljøarbeider 2742 Grua
9
EVA RØNNESETER MEDINA f. 1952, Pensjonert lærer 2743 Harestua
10
WILLY NIELSEN f. 1959, Uføretrygdet 2742 Grua