5

BJØRG THONER

Stilling: Klinisk Sosionom BUP. Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STRØM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1989 - 2020
Sosionom

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Strøm menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Hedmark SP, styremedlem

Sør-Odal kommunestyre i flere perioder.

Sør-Odal SP, leder/styremedlem

2008 - 2019
Slåstad IL, div verv

Satsningsområder

  • Jeg er opptatt av kirkens betydning i lokalsamfunnet. Kirken
  • skal være tilstede for folk i alle livsfaser fra fødsel til
  • død. Kirken skal være åpen for utfordringene i den tida vi
  • lever i og i møte med disse på en inkluderende måte.

Andre kandidater på samme liste

1
EDEL KARIN LILLESETH f. 1953, Selvst. næringsdrivende Skarnes
2
BERIT ODDRUN LEITHAUG MÆLUM f. 1952, Pensjonist Slåstad
3
PAUL-EIRIK IVERSEN f. 1958, Regnskapsfører/medeier Galterud
4
KNUT IVAR BRINCK f. 1946, Selvst. næringsdrivende Skarnes
6
GUNHILD TOVSETH VATNE f. 1966, Økonomisk rådgiver Skarnes
7
PER IVAR SVEHEIM f. 1966, IKT-Rådgiver Skarnes
8
CHRISTIN JEANETTE BERGAUST THORSBERG f. 1974, Lærer Tjaberg
9
ELI PAULINE TJERNSTAD BEKKHOLT f. 1961, Skoleassistent Slåstad
10
BERIT SANDER JOHNSRUD f. 1948, Pensjonist Skarnes
11
LINDA MARIE SVENNEBYE HELGEDAGSRUD f. 1979, Pedagogisk lærer Slåstad