5

RAGNHILD KARIN LIER WESTERN

Stilling: Seniorkonsulent Sparebank. Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUNNER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1974 - 2011
Ansatt Sparebank 1 Ringerike Hadeland

1983 - 2001
Bankakademiet

2011 - 2011
Høgskolen i Østfold

2012 -
Ansatt Sparenbank 1 Østlandet

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Lunner kirkelige fellesråd

2015 - 2019
Lunner menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1986 - 2001
Sparebank 1 Jevnaker Lunner, Tillitsvalgt

1988 - 2001
Grindvoll idrettslag, styremedlem

1999 - 2001
Oppland friidrettskrest, styremedlem

Satsningsområder

  • Folkekirken som skal omfavne og inkludere alle
  • Konfirmantarbeidet
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Miljøarbeid i kirkas regi- ta vare på skaperverket

Andre kandidater på samme liste

1
LARS BILDEN f. 1972, Områdeansvarlig 2730 Lunner
2
BENTE NILSPLASS NYGAARD f. 1974, Regnskapsmedarbeider 2730 Lunner
3
AARON ALAJBEG KAMBEN f. 2002, Erfaringsrådg./prosj.ansv 2730 Lunner
4
VICTORIA TVENGE-CARLSEN f. 1992, Barnehagestyrer 2730 Lunner
6
GUNNAR ØSTBY f. 1965, Produktsjef 2740 Roa
7
CAMILLA ENGEN f. 1991, Adjunkt 2730 Lunner
8
TORD GULBRAND NORDLI f. 1976, Daglig leder 2740 Roa
9
CHRISTIAN HAGTVET REM f. 1987, Muskelterapeut 2730 Lunner
10
AUD IRENE HOVSVEEN HALLUM f. 1950, Pensjonert lærer 2730 Lunner
11
PER JAKOB RAASTAD f. 1952, Gårdbruker og vaktmester 2730 Lunner
12
LINDA HELENE JOLMA f. 1978, Psykiatrisk sykepleier 2730 Lunner
13
JOHN EIRIK TVENGE-CARLSEN f. 1992, Adjunkt 2730 Lunner
14
RONNY SVEBERG f. 1977, Adjunkt med tilegg 2730 Lunner