4

BODIL CARLSON

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1968
Almenutdanning/merkantil utdanning

1968 - 1981
Jobbet i bank, teknisk høyskole, sykehus, politi, yrkesskole

1981 - 2008
Bilfirma, yrkesskole, fylkesskolekontor, eget regnskapsfirma

Verv i kirkelig sammenheng

2007 - 2010
Medlem av Skoger menighetsråd, Drammen

Verv i offentlig sammenheng

Nord-Odal hagelag, Mo Vel, Storsjøkoret, Odal bygdekor

Norsk Roseforening, Nordisk Rosenselskap, Konnerud hagelag D

Satsningsområder

  • Kirken som bærer av vår kristne kultur.

Andre kandidater på samme liste

1
FINN EGIL SANDMO f. 1960, Pensjonert offiser Gardvik
2
ANNE LENE SNEKKERLIEN SUNDET f. 1972, Lærer - Sand sentralskole Knapper
3
HARALD OTTAR TRØSEID f. 1955, Pensjonist Austvatn
5
ROBIN MOSETER f. 2003, Student Knapper
6
IRENE BEKKEN f. 1951, Pensjonist Gardvik
7
GRETHE VERONICA NORDHAGEN RODE f. 1977, Sivil Ind.des./gründer Austvatn
8
BJØRN IVAR LUND f. 1989, Butikkmedarbeider Gradvik
9
TONE HELEN SÆTHER f. 1966, Adjunkt Gardvik
10
ANNE VICTORIA HEIBERG f. 1965, Daglig leder Tonergarden Gardvik
11
RAGNHILD TRØSEID MATHISEN OLSBERG f. 1945, Pensjonist Austvatn