2

NINA FINSEN

Stilling: . Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VINGER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2000 - 2012
Saksbehandler Kongsvinger barneverntjeneste

2004 - 2008
Banrevernspedagog

2012 - 2016
Daglig leder, Glåmdal krisesenter

2014 - 2018
Organisasjon og ledelse / Innovasjonsskolen

2016 -
Prosjektleder, teamleder Familieavdelingen

Verv i offentlig sammenheng

2005 -
Meddommer i Eidivating lagmannsret

2012 - 2015
Daglig leder i Glåmdal interkommuneale krisesenter

Satsningsområder

  • Inkludering og menneskeverdet.
  • Barn, unge og funksjonshemmede.

Andre kandidater på samme liste