2

AASMUND KOLSTAD

Stilling: Gardbrukar. Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LESJA OG LESJASKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Gardbrukar

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2015
Lesja kyrkjelege råd sitt arrangementsutval

2011 - 2015
Varamedlem i Lesja kyrkjelege råd

2015 - 2019
Lesja kyrkjelege råd

Verv i offentlig sammenheng

2007 - 2011
Lesja kommunestyre

Satsningsområder

  • Tradisjon er viktig for meg. Eg har tru på at kyrkja er ein
  • viktig stolpe i liva våre. Vi søkjer hit når vi har behov
  • for det. Vi samlar oss i kyrkja i sorg og gled og kjenner
  • på samhald. Vi må gjera kyrkja og arbeidet kjent. Slik er
  • det viktig å skape gode rammer rundt rekruttering.

Utfyllende presentasjon

Eg sit i rådet no og finn at arbeidet er interessant. Det er ei utfordring og spannande arbeid å halde oppe engasjementet rundt Den norske kyrkja. Det er viktig å skape gode rammer rundt rekruttering, og eg trur vi er inne på eit godt spor med Sjongstreff for barn, bibelutdeling m.m. Nøkkelen er å nå travle barnefamiliar.
Eg er ein kultur- og tradisjonsinteressert familiefar. Glad i song og musikk.

Andre kandidater på samme liste

1
JORUNN EINBU TEIGEN f. 1968, Frisør Lesjaskog
3
ANNE-GRETE DALUM TORDHOL f. 1975, Barnehagelærar Lesja
4
AUDNY BAKKEN f. 1970, Adjunkt Lesjaverk
5
PÅL RINDAL f. 1988, Gravf.kons./landbr.vikar Lesja
6
AAGOT LIV SØRUMGÅRD BOTHEIM f. 1956, Pensjonist Lesja
7
OLE ROMSLO TRAASDAHL f. 1961, Takstmann Lesja
8
AAGE ASGEIR PAULSRUD f. 1955, Gardbruker/pensjonist Bjorli
9
ANN KARIN THØRING f. 1966, Helsefagarbeidar Lesjaverk
10
MARIT HOLE TYNNØL f. 1971, Student Lesja
11
STEIN INGE BJORLI f. 1974, Adjunkt Bjorli