4

AUDNY BAKKEN

Stilling: Adjunkt. Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LESJA OG LESJASKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Adjunkt

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2011
Vara for kommunal representant i Lesja kyrkjelege råd

2015 - 2019
Lesja kyrkjelege råd

Verv i offentlig sammenheng

Vararepresentant i kommunestyret ei periode

2004 - 2011
Lesja kommunestyre

Satsningsområder

  • Legge til rette slik at alle kan føle på ei viss tilhøyrig-
  • heit til kyrkja. Varierte gudstenester med ulike tema,
  • som f.eks folkemusikkmesse.

Utfyllende presentasjon

Eg synest det er eit interessant arbeid å vera i kyrkjeleg råd. Eg har vore med dei siste fire åra, og kan tenkje meg å vera med vidare. Det er her ein kan vera med og påverke. For meg tel respekt for den kristne tradisjon og kulturen aller mest. Eg er glad i alle tre kyrkjene våre, og føler tilknytning til alle tre, på kvar sin måte. Kyrkja er ein møteplass i både sorg og glede om du er kristen eller ikkje. 
Eg vil stille meg disponibel for kyrkjelege oppgåver som tekstlesar og kyrkjevert, møte på rådsmøte og andre møte/komitear innan rådet, og ha meiningar om drift og vedlikehald. 
Eg er gift med Hallvard Doset, har tre barn, eit bonusbarn og tre barnebarn. Eg jobbar som adjukt ved Lesja skule, og heime har vi gard og driv med mjølk og sau.

Andre kandidater på samme liste

1
JORUNN EINBU TEIGEN f. 1968, Frisør Lesjaskog
2
AASMUND KOLSTAD f. 1975, Gardbrukar Lesja
3
ANNE-GRETE DALUM TORDHOL f. 1975, Barnehagelærar Lesja
5
PÅL RINDAL f. 1988, Gravf.kons./landbr.vikar Lesja
6
AAGOT LIV SØRUMGÅRD BOTHEIM f. 1956, Pensjonist Lesja
7
OLE ROMSLO TRAASDAHL f. 1961, Takstmann Lesja
8
AAGE ASGEIR PAULSRUD f. 1955, Gardbruker/pensjonist Bjorli
9
ANN KARIN THØRING f. 1966, Helsefagarbeidar Lesjaverk
10
MARIT HOLE TYNNØL f. 1971, Student Lesja
11
STEIN INGE BJORLI f. 1974, Adjunkt Bjorli