9

NORVALD NEDREBØ

Stilling: . Fødselsår: 1953 Kandidat ved Soknerådsvalet i HELGHEIM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste