2

HEIDI ANITA BREKKVASSMO HEGGSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØYRVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste