3

STEPHEN SIRRIS

Stilling: Studieleder. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØYKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2001 - 2004
Kantor, Bærum kirkelige fellesråd

2004 - 2007
Høgskolelektor kirkemusikk, Kirkelig utdanningssenter i nord

2007 - 2014
Sokneprest Nidaros bispedømme, kapellan Oslo bispedømme, osv

2011 - 2013
Master i verdibasert ledelse, Diakonhjemmet høgskole

2015 - 2019
Høgskolelektor og PhD-stipendiat, VID vitenskapelige høgskol

Verv i kirkelig sammenheng

1993 - 1996
Styremedlem/nestleder, Søgne kristelige ungdomsforening

2005 - 2007
Leder, Nasjonalt fagråd for praktisk teologi

2005 - 2007
Medlem Grønnåsen menighetsråd, Tromsø

2006 - 2007
Styremedlem, Kirkeakademiet, Tromsø

2018 -
Medlem, Kompetanserådet, Den norske kirke

Satsningsområder

  • Strategisk menighetsutvikling
  • Frivillighet:
  • Barn og ungdom
  • Gudstjenester
  • Kultur

Utfyllende presentasjon

Strategisk menighetsutvikling: Bidra til at menighetsrådet kan arbeide strategisk og målrettet for å realisere kirkens oppdrag
Frivillighet: Styrke og organisere frivillighet effektivt slik at menighetslivet kan blomstre
Barn og ungdom: Tilrettelegge for trygge miljøer i kirken for barn og unge i rammen av godt fellesskap og det kristne budskapet
Gudstjenester: Arbeide for økt samspill mellom ansatte og menighet med gudstjenesten som møtested
Kultur: Videreutvikle kirkebyggene som kulturarenaer som bidrar til kjennskap og tilhørighet til kirken

Andre kandidater på samme liste

1
ÅGE RASMUSSEN f. 1959, Distriktsansvarlig Spikkestad
2
SILJE KRISTIN HJORTHAUG BONNERUD f. 1975, Koordinator Heggedal
4
IDA-MARIE AARAK f. 1972, Lærer Midtbygda
5
HARALD SØVOLD KJOS f. 1977, Pedagogisk leder Spikkestad
6
ARNE BIRGER BERTHEUSSEN f. 1951, Pensjonist Spikkestad
7
VIKTORIA WULFSBERG FRIVOLD f. 1944, Pensjonist Midtbygda
8
CHRISTIAN CONRAD BUGGE f. 1949, Pensjonist/konsulent Midtbygda
9
HANS FRIVOLD f. 1945, Pensjonist Midtbygda
10
KNUT ROALD KARLSEN f. 1945, Pensjonist Midtbygda
11
LEIF SIGMUND HOLE f. 1941, Pensjonist Spikkestad