9

HANS FRIVOLD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØYKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1973
Cand.Real, Universitet i Oslo

1973 -
Ansatt i Det Norske Veritas

2000 - 2010
Sjefsingeniør og Kvalitetsleder for maritim virksomhet DNV

2010 - 2012
«Enhet for overvåkning og sertifisering av klasseselskaper

Verv i kirkelig sammenheng

2000 -
Medlem Røyken Kirkekor

2007 -
Tekstleser / Klokker i Røyken kirke

2011 -
Medlem, Gudstjenesteutvalget i Røyken menighet

2016 - 2018
Medlem Redaksjonskomiteen, menighetsblad for menighetene i R

Verv i offentlig sammenheng

1987 - 1991
Kommunestyremedlem, Røyken kommune

1987 - 1991
Leder, Kontrollutvalget Røyken kommune

1987 - 1991
Leder, Teknisk utvalg og Bygningsråd, Røyken kommune

1991 - 2011
Medlem og nestleder, Kontrollutvalget Røyken kommune

2015 - 2019
Medlem, kontrollutvalget Røyken kommune

Satsningsområder

  • «Én menighet – to kirker»:
  • Trosopplæringen må styrkes
  • Kirkens diakoniarbeid bør styrkes
  • Arbeid rettet mot flykninger og innvandrere

Utfyllende presentasjon

«Én menighet – to kirker»: Røyken sogn har fått et nytt og moderne kirkebygg på Spikkestad i tillegg til den tradisjonsrike middelalderkirken i Røyken. Hele menigheten skal bruke de to kirkene likeverdig. Gudstjenester skal veksle mellom kirkestedene og spesielle gudstjenester vil utnytte hvert kirkebyggs muligheter og særpreg.
Trosopplæringen må styrkes. I tillegg til de enkeltstående trosopplæringstiltak for barn og den tradisjonelle konfirmasjonsundervisningen, bør det komme i stand en mer sammenhengende trosopplæring for barn og unge og en trosopplæring for voksne – særlig rettet mot foreldre.
Kirkens diakoniarbeid bør styrkes og særlig rettes mot syke og eldre i menigheten.
Arbeid rettet mot flykninger og innvandrere må ha et tydelig kristent preg og ta sikte på å integrere disse gruppene i menigheten og i menighetens aktiviteter.

Andre kandidater på samme liste

1
ÅGE RASMUSSEN f. 1960, Distriktsansvarlig Spikkestad
2
SILJE KRISTIN HJORTHAUG BONNERUD f. 1976, Koordinator Heggedal
3
STEPHEN SIRRIS f. 1979, Studieleder Midtbygda
4
IDA-MARIE AARAK f. 1973, Lærer Midtbygda
5
HARALD SØVOLD KJOS f. 1978, Pedagogisk leder Spikkestad
6
ARNE BIRGER BERTHEUSSEN f. 1952, Pensjonist Spikkestad
7
VIKTORIA WULFSBERG FRIVOLD f. 1945, Pensjonist Midtbygda
8
CHRISTIAN CONRAD BUGGE f. 1950, Pensjonist/konsulent Midtbygda
10
KNUT ROALD KARLSEN f. 1946, Pensjonist Midtbygda
11
LEIF SIGMUND HOLE f. 1942, Pensjonist Spikkestad