2

BJØRN OLAV ENGEBAKKEN

Stilling: Avdelingsleder. Fødselsår: 1985 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2005 - 2008
Bachelor i sykepleie

2008 - 2010
Master i Diakoni

2010 - 2013
Diakon Oppsal menighet, Oslo kirkelige fellesråd

2014 - 2016
Master of Business Administration (MBA)

2014 - 2017
Prestevikar i Indre Helgeland prosti

Verv i kirkelig sammenheng

2003 - 2004
Norgesettåring i Furuset menighet, Norges KFUK-KFUM

2004 - 2005
Sivilarbeider på Møtestedet cafè, Kirkens Bymisjon

2006 - 2009
Medlem Furuset menighetsråd og diakoniutvalg

Verv i offentlig sammenheng

2008 - 2010
Tillitsvalgt i Studentparlamentet, Diakonhjemmets Høgskole

2009 - 2010
Studentrepresentant i styret Diakonhjemmets Høgskole

2012 - 2013
Organisasjonstillitsvalgt i Det norske diakonforbund

2015 - 2019
Områdeutvalgsmedlem i NMS, Helgeland krets

2017 - 2019
Styremedlem i Termik Rana


Andre kandidater på samme liste

1
HANNE AGNETHE JAKOBSEN f. 1961, Avdelingsleder Valnesfjord
3
HUGO JOHAN JOHANSEN f. 1949, Pensjonist Svolvær
4
TIRIL BEATHE SØRENSEN f. 1997, Assistent Bodø
5
JENS CHRISTIAN BERG f. 1961, Kultur/informasjonskons. Terråk
6
UNNI LEIROS PETTERSEN f. 1949, Pensjonist Liland
7
REIDAR DAG AAS f. 1966, Daglig leder Melbu
8
ELLEN KRÜGER f. 1949, Pensjonist Stamsund
9
PER KRISTIAN SKORPEN f. 1954, Overlege Stokmarknes
10
MONA ELISABETH HALSBAKK f. 1965, Seniorrådgiver Bodø
11
INGJERD ANNA MARTINSEN f. 1957, Lærer Sørvågen
12
OTTAR JOHAN SKJELLHAUG f. 1955, Snekker Sulitjelma
13
SANDER DELP HORN f. 1999, Student Bodø
14
NORVALD MARIUS RUDERAAS f. 1952, Seniorrådgiver Tjøtta
15
KRISTINE WILLUMSEN THETING f. 1996, Røkter Steigen