11

RAGNHILD KRAUGERUD

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NOTODDEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1973
Statens bibliotekhøgskole (Høgskolen i Oslo)

- 1992
Høgskolen i Telemark - ledelse

Verv i offentlig sammenheng

Tillitsvalgt i Norsk kommuneforbund

Satsningsområder

  • Ønsker en åpen, inkluderende og samtalende folkekirke.
  • Utvikle kjerka videre som en av kommunens kulturarenaer
  • - åpen for alle kulturuttrykk, fra musikk og dans til
  • billedkunst. Åpen kirke større deler av døgnet.

Andre kandidater på samme liste

1
BJARNE BAKKEN f. 1953, pensjonist Notodden
2
NINA ØDEGAARD FLAATEN f. 1962, rektor Lisleherad
3
BORGAR FLAATEN f. 1946, lege Notodden
4
SIDSEL HELLESØY f. 1964, lektor Heddal
5
HANNE LOUISE THÜRMER f. 1962, lege Notodden
6
TERJE TEKSLI f. 1947, pensjonist Notodden
7
KIRSTI ODDBJØRG AASENG LUNÅSHAUG f. 1946, pensjonist Notodden
8
Olaf Flåterud f. 1953, selvst. næringsdriv. Notodden
9
AGNES IRENE KIDHOLM f. 1944, pensjonist Notodden
10
LARS OSCAR FROGH f. 1952, adjunkt m. tillegg Notodden
12
KIRSTI NINA FRØNÆS f. 1950, pensjonist Notodden
13
LARS SVERDRUP TVEITAN f. 1956, agronom Notodden