4

GERD-SOLVEIG BASTESEN

Stilling: Spesialrådgiver. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1980 - 1983
Lærerutdanning

1996 - 1996
Kristendom med religions- og livssynsorientering (KRL)

2006 - 2007
Skolelederutdanning

2015 - 2016
Arbeidsrett I og II

Verv i offentlig sammenheng

1993 - 1996
Nestleder – Norsk Lærerlag, Røyken

2001 - 2006
Leder i Kystpartiet i Buskerud og Røyken/Hurum

2003 - 2008
Besøksvenn i Røde Kors

Satsningsområder

  • Utvikle besøkstjenesten i menigheten
  • Gjøre terskelen lav for å delta i gudstjenesten

Andre kandidater på samme liste

1
HANS JOHAN TUNE f. 1955, Pensjonist Slemmestad
2
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1963, Adjunkt Nærsnes
3
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1968, Seniorkonsulent blinQ Nærsnes
5
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1947, Birøkter Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1982, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1962, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1952 Bødalen
9
KRISTIN FRYDENLUND f. 1963, Seniorrådgiver, Kirkeråde Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1947, Pensjonist Slemmestad