5

LARS ANDREAS KIRKERUD

Stilling: Birøkter. Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1974
Cand.Real, marinbiologi

1974 - 1986
Forsker, Norsk institutt for vannforskning,

Verv i kirkelig sammenheng

1972 - 1976
Menighetsråd, ca tid

2008 - 2019
Menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1970 - 1976
Østlandske Naturvernforening, styre, ca tid

2012 - 2016
Lier Røyken og Hurum birøkterlag, styre

2013 - 2019
Norsk Brunbielag, styre

Satsningsområder

  • Det er blitt få sitteplasser i Slemmestad kirke
  • Ellers godt vedlikehold av kirkebyggene

Utfyllende presentasjon

Det er blitt få sitteplasser i Slemmestad kirke. Den bør utvides/bygges på. Ellers godt vedlikehold av kirkebyggene.

Andre kandidater på samme liste

1
HANS JOHAN TUNE f. 1953, Pensjonist Slemmestad
2
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1961, Adjunkt Nærsnes
3
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1966, Seniorkonsulent blinQ Nærsnes
4
GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1960, Spesialrådgiver Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1980, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1960, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1950 Bødalen
9
KRISTIN FRYDENLUND f. 1961, Seniorrådgiver, Kirkeråde Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1945, Pensjonist Slemmestad