4

ELSA SIQVELAND

Stilling: Dyrlege. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1981 - 1982
Agronom

1982 - 1988
Veterinær

Verv i kirkelig sammenheng

1989 - 1993
Hen menighetsråd, Romsdalen

2015 -
Gudstenesteutvalet, Varhaug kyrkje

2016 -
Klokkar Varhaug kyrkje

Satsningsområder

  • Barne og ungdomsarbeid; Trusopplæring
  • Sang og musikk i gudstenestane

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIAN LIMA f. 1960, Avdelingsleder Varhaug
2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1985, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1957, Pensjonist Varhaug
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1961, Sjukepleiar Vigrestad
6
EINAR STEEN JAKOBSEN f. 1961, Faglig rådgiver Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1952, Avløysar Varhaug
8
TOR EGIL MONG f. 1968, Prosjektingeniør Vigrestad
9
LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND f. 1957, Landbruksarbeider Varhaug
10
ESTER ARNA HAARR f. 1957, Dagleg leiar Vigrestad
11
HANNE SKÅRLAND f. 1982, Vernepleiar Varhaug
12
GURI SKRETTINGLAND f. 1961, Assistent i barnehage Varhaug
13
HARALD ODLAND f. 1953, Pensjonist Varhaug