8

TOR EGIL MONG

Stilling: Prosjektingeniør. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARHAUG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1987 - 1992
Sivilingeniør utdanning; NTH

1993 - 1995
Konstruktør; Peder Halvorsen Kjelefabrikk AS

1995 - 2005
Konstruktør, senere Teknisk sjef; Malm Orstad AS

2005 -
Prosjektingeniør; Equinor ASA

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Soknerådsmedlem

Verv i offentlig sammenheng

1996 -
Leder i Vigrestad Yngreslag (NMS, NLM, IMF og Normisjon)

Satsningsområder

  • Kirken skal være et Guds hus fundamentert på Bibelens lære
  • Gudstjenesten skal være til Gudstroens oppbyggelse
  • Kirken skal tilby tjenester og sakrament fra vugge til grav
  • Kirkens ansatte skal kunne utføre tjenester også utenfor
  • kirkebygget, f.eks sykebesøk, lagsbesøk og bistå ved ulykker

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIAN LIMA f. 1960, Avdelingsleder Varhaug
2
RUTH MIRJAHM HAARR f. 1985, Sjukepleiar Vigrestad
3
SOLVOR RASMUSSEN f. 1957, Pensjonist Varhaug
4
ELSA SIQVELAND f. 1965, Dyrlege Vigrestad
5
ANNE JORUNN AARSLAND f. 1961, Sjukepleiar Vigrestad
6
EINAR STEEN JAKOBSEN f. 1961, Faglig rådgiver Vigrestad
7
JONAS HÅLAND f. 1952, Avløysar Varhaug
9
LEIV KRISTIAN SKRETTINGLAND f. 1957, Landbruksarbeider Varhaug
10
ESTER ARNA HAARR f. 1957, Dagleg leiar Vigrestad
11
HANNE SKÅRLAND f. 1982, Vernepleiar Varhaug
12
GURI SKRETTINGLAND f. 1961, Assistent i barnehage Varhaug
13
HARALD ODLAND f. 1953, Pensjonist Varhaug