3

MARIUS HOFVIND BORGEN

Stilling: . Fødselsår: 2002 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste