5

KAREN ELISABETH LUND DAHL

Stilling: . Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EKHOLT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Bachelor i sosialt arbeid

Diakon

Master i diakoni

Miljøterapeut

Årsstudie i interkulturell forståelse

Verv i kirkelig sammenheng

Lederteam Jubel Ekholt menighet

Satsningsområder

  • Barnearbeid og arbeid for småbarnsfamilier
  • Diakonalt arbeid - inkluderende for alle mennesker
  • Menigheten - en berikelse på tvers av generasjoner
  • Verdsette og holde fram ulike former på menighetsarbeidet

Andre kandidater på samme liste