7

GUDNI HAUGEN NASTAD

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EKHOLT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Apoteker

Cand.pharm

Pensjonist

Provisor

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem i Ekholt menighetsråd

Medlem i Rygge kirkelige fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem i Norges Farmaceutiske Forening, Østfold

Satsningsområder

  • Kirkemusikk og sang
  • Kirken skal ha et tilbud til alle aldersgrupper
  • Gudstjenestene et samlingspunkt for alle aldre

Andre kandidater på samme liste