10

EVA MARGARET LIE

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EKHOLT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Diakonal medarbeider

Leder for menighetens kirkekro

Pensjonist

Verv i kirkelig sammenheng

Leder 6-årsklubb

Medarbeider menighetsbarnehage

Medlem i Hobøl menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Leder Bygdekvinnelaget Hobøl

Satsningsområder

  • Diakoni, møte med enkeltmennesker
  • Kommunikasjon, dialog mellom ulike generasjoner
  • Musikkliv - kor, konserter osv.

Andre kandidater på samme liste