4

PÅL MORTEN LIA

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RYGGE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Kirkeverge

Verv i kirkelig sammenheng

Leder i Rygge menighetsråd

Leder/nestleder KADM

Medlem i Rygge kirkelige fellesråd

Nestleder i Rygge menighetsråd

Satsningsområder

  • En åpen kirke for folk i alle aldre og livssituasjoner

Andre kandidater på samme liste