5

ASTRID STORMOEN

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RYGGE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Undervisningsinspektør

Verv i kirkelig sammenheng

Vara i Rygge menighetsråd

Satsningsområder

  • En inkluderende kirke med rom for alle
  • Et levende fellesskap i kirken
  • Et rikt musikktilbud

Andre kandidater på samme liste