6

HEIDI AASNES

Stilling: . Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NAMSSKOGAN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste