1

KJELL EIVIND FRØYSA

Stilling: . Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FYLLINGSDALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Verv i kirkelig sammenheng

derav ca 3 år som leder.

Frivillig medarbeider i gudstjenestene.

Søndagsskoleleder i ca. 20 år (har sluttet nå).

Tidligere 2 perioder i menighetsrådet (ikke inneværende),

Satsningsområder

  • Levende gudstjenester med økt deltagelse.
  • Barne- og ungdoms-arbeid.

Andre kandidater på samme liste