5

Aslaug Hildur Mattson

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANNIDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste