9

KARI MARIE LARSEN

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ELVERHØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste