10

GUNVOR KONGSVIK

Stilling: . Fødselsår: 1943 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ELVERHØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Misjonær

Per d. d.: pensjonist

Rektor

Styrer behandlingsinstitusjon for rusmiddelmisbrukere

Sykepleier

Verv i kirkelig sammenheng

Kirkeråd: en periode

Medlem i NH-bispedømmeråd i en periode

Menighetsrådsmedlem i fem perioder

Verv i offentlig sammenheng

Barnevernsutvalg

Blå Kors sosialstyre

Sosialutvalg

Satsningsområder

  • Trosopplæring
  • Misjon
  • Diakoni

Andre kandidater på samme liste