6

EIVIND KJERSTAD NILSEN

Stilling: Lærar NFH/ Cand.theol.. Fødselsår: 1987 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GLOPPEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ARNE HØYLAND f. 1963, Sakshandsamar NAV Sandane
2
ÅSLAUG HAUGSET f. 1983, Rådgjevar/Folkehelsekoord Apalset
3
ODDHILD ALMENNING VOLL f. 1973, Lærar Apalset
4
BJØRN AURLIEN f. 1967, Avdelingsingeniør Devik
5
LAILA BERGHEIM OMMEDAL f. 1960, Samfunnsplanleggar Sandane
7
GUNHILD AABREKK NEDREBØ f. 1984, Kjøkken- og internatass. Vereide
8
HEGE STØYLEN ALME f. 1979, Hjelpepleiar v/legesenter Leirbrekka 4
9
ODDRUN ALME f. 1965, Butikkmedarbeidar Alme
10
BERIT AASEBØ HAUGE f. 1953 Hauge
11
GJERTRUD SUNDT RAVNESTAD f. 1964 Sandane
12
ODDVAR SIGURD BJØRLO f. 1954 Søreide
13
KJELL DANN MARDAL f. 1969 Mardal
14
EINAR OVE KÅRSTAD f. 1972 Arnestad