8

REIDAR ÅSGÅRD

Stilling: Småbruker/pensjonist. Fødselsår: 1944 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Embetseksamen jus, deltidsstudent UiO, siste eksamen 1995

Lærer/lektor lærerskole, grunnskole, vgs.1974-75,76-84,87-91

1961 - 1968
Skogsarbeider/tømmerhogger

1972 - 1977
Lærerskole og hovedfag Norges idrettshøgskole

Verv i kirkelig sammenheng

Leder i Engerdal menighetsråd i 4 år, slutten av 1970-tallet

2011 - 2015
Hamar bispedømmeråd

Verv i offentlig sammenheng

1984 - 1987
Ordfører i Engerdal kommune (I tilsammen 20 år)

1992 - 2003
Ordfører i Engerdal kommune (I tilsammen 20 år)

2003 - 2007
Fykesrådsleder Hedmark fylkeskommune

2007 - 2011
Ordfører i Engerdal kommune (I tilsammen 20 år)


Andre kandidater på samme liste

1
INGER MARGRETHE KRAGH NYHUS f. 1962, Psykiater. Privatpraksis. Kapp, Toten
2
TROND ENEMO f. 1976, Kommunikasjonsrådgiver Stange
3
ISELIN VISTEKLEIVEN f. 1984, Ordfører Vågå
4
BJØRN TORE GRUTLE f. 1959, Lensmann Tynset
5
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN f. 1958, Lærer/adjunkt Jaren, Gran
6
SOLVEIG HENRIETTE BREKKE SKARD f. 1952, Spesialrådgiver Brumunddal
7
PER ANDERS HÅVELSRUD f. 1999, Student Dovre
9
SIDSEL OFFERGAARD JEVNE f. 1951, Pensjonist Ryfoss, Høre
10
TORIL KRISTIANSEN f. 1962, Førskolelærer Gjøvik
11
GUNDER NORDGÅRDEN f. 1997, Student Gausdal
12
ALF BJØRGE ASCHIM f. 1972, Rektor Hamar
13
AMALIE MYRVANG LUND f. 1995, Student Engerdal
14
TORSTEIN LERHOL f. 1987, Avdelingsleder Vang i Valdres